WARUNKI GWARANCJI NA KOMPATYBILNE TONERY DIAMOND

Kompatybilne produkty marki DIAMOND objęte są gwarancją liczoną od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania i przechowywania.

Gwarancja obejmuje usunięcie przez gwaranta wady produktu, poprzez naprawę lub wymianę na nowy produkt. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających w/w sposoby możliwy jest zwrot kosztów zakupu.

Gwarancja traci ważność w momencie uszkodzenia mechanicznego kasety, naruszenia plomby wgarancyjnej, wyczerpania środka barwiącego (oznaki wyczerpania: brak jednolitego pokrycia drukowej strony, pojawianie się wyblakłych pasów, nie pokrycie w pełni zadrukowanej strony)

WARUNKI GWARANCJI NA KOMPATYBILNE WKŁADY ATRAMENTOWE DIAMOND

Atramentowe wkłady drukujące Diamond objętę są gwarancją liczoną od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania i przechowywania.

Każda głowica atramentowa posiada unikalny sticker (naklejkę) gwarancyjną niezbędą w procesie ewentualnej reklamacji.

Gwarancja traci ważność w momencie: ingerencji w pojemnik (tj. naruszenia elementów pojemnika), uszkodzenia mechanicznego pojemnika, naruszenia plomby gwarancyjnej.

PROCES REKLAMACJI

Wadliwy produkt należy dostarczyć do sprzedawcy w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenia w czasie transportu. Zalecamy zachowywanie orgyinalych opakowań, jednakże nie są one niezbędne do przerowadzeni procesu reklamacji.

Kasety laserowe – tonery, należy dostarczać w tekturowych pudełkach, zabezpieczone przed przemieszczaniem się w nich. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wydruk testowy obrazujący reklamowaną wadę.

Pojemniki atramentowe – tusze, należy dostarczać każdorazowo odzielenie od innych wkładów. Zalecamy dostarczenie pojeników wraz z fabrycznymi zabezpieczeniami w opakowaniach tekturowych.